In de elektro-techniek zijn tekeningen en schema’s een zeer belangrijk onderdeel.

Elektro Zaanstad heeft een eigen tekenafdeling waarin revisiewerk maar ook engineering wordt verwerkt in zowel ‘plat’ 2d als in BIM.
Hiervoor gebruiken we voor eigen en nieuwe projecten DDS-CAD en AutoCAD, maar in geval van bestaande tekeningen waarin gebruik van databases wordt toegepast, is onze expertise in te huren voor bijvoorbeeld Stabiplan, E-plan, Nordined, Revit etc(*).

Tegenwoordig is het voor gemeentes en verzekeringen steeds belangrijker dat er een up-to-date installatie met gelijkwaardige documentatie aanwezig is. Voor panden waar geen of nauwelijks informatie bestaat kan Elektro Zaanstad uitkomst bieden. Na een eerste indexering van de bestaande gegevens, kunnen we middels een afgesproken tarief uw pand(en) elektrotechnisch in kaart brengen. Dit betekend dat na beëindigen van de werkzaamheden uw verdeelkast(en) zijn voorzien van een actueel installatieschema en naar wens de elektrisch installatie in ingetekend in een (nieuw door ons vervaardigde) plattegrond. Bouwkundige aanpassingen (bijv. verplaatste of verwijderde wanden, deuren, e.d.) worden dan tevens meegenomen in de revisie.
Het is voor revisie zeer nuttig om alvorens het tracject in te gaan, te zorgen dat alle bestaande documenten worden verzameld zodat deze waar nodig door ons kan worden ingezet om de revisie sneller en dus goedkoper af te ronden.

Ook kan Elektro Zaanstad u bijstaan in de engineering. Zeker handig voor de zelfstandig ondernemer die zelf geen tijd of expertise heeft om voor tekenwerk te zorgen, kunnen we in goed overleg een prijs maken welke kan worden meegenomen in de offerte naar de klant. Vanzelfsprekend betreft het hier een gentlemen’s agreement, garanderen we discretie en stellen we wederzijdse eerlijkheid boven alles. Wanneer geheimhouding betreffende een project noodzakelijk is, wat voor projectbureau’s welke belast is met de acquisitie van onderaannemers van zeer hoog belang is, zijn we zeer betrouwbaar gebleken.

Naast bovengenoemde engineerings tekenwerk, kunnen we ook optreden als adviserende partij of zelfs als projectbegeleider voor de kleine zelfstandige ondernemer. Hierbij kunnen we in goed overleg en afspraak informatie voorzien in de vorm van kabel- en lichtberekeningen, specifieke informatie en materiaalleveringen bij afwijkende installaties waarbij aanvullende normen of streng bestek wordt aangegeven (bvb zorgcentra, horeca, onderwijs instelling, etc). Deze service verlenen we niet zonder meer, en zal doorgaans onderwijzend worden aangeboden waarbij de ondernemer de kennis kan opdoen opdat het de volgende opdracht zelfstandig kan aannemen en calculeren.

Heeft u meer vragen, gebruikt u het contactformulier. We zullen u zo vlot mogelijk van dienst zijn.

(*)Wanneer onze expertise voor een van deze pakketten is gewenst, dient u eigenaar te zijn van een geldige licentie. Wanneer uw licentie is vervallen, maar wel graag het tekenwerk actueel wilt hebben, bieden we aan om de bestaande tekeningen op te nemen in onze eigen pakketten en deze te actualiseren.